На 01.09.2020 г. НЕСТО-2000 ЕООД подписа Договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP002-2.073-10346-C01, с което стартира изпълнението на Проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по процедура № BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и  конкурентоспособност” 2014-2020.

Управляващ орган е Министерство на икономиката, ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“.
Общата стойност на проекта е 10 000 лв.
Размер на БФП: 100%, от които 8 500 лв. европейско финансиране и 1 500 лв. национално съфинансиране.
Продължителност на проекта: 3 месеца
Общата цел на проекта е насочена към преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.