Проект Машина за издуване на РЕТ бутилки от епруветки

Автоматична линия за издуване на бутилки от PET – преформи с четири кавитета за издуване

I. Издувна машина за четири кавитета с базово изпълнение
II. Автоматичен чивър за охлаждане на оборотната вода за матрицата

Галерия

Видео