Актуално

На 01.09.2020 г. НЕСТО-2000 ЕООД подписа Договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP002-2.073-10346-C01, с което стартира изпълнението на Проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по...