Автоматична фолираща машина

  • за автоматична работа към линията
  • автоматично настройване на брой бутилки в стек
  • машината работи без тавички и подложки за стековете
  • 6 бр. бутилки в стек
  • 12 бр.бутилки в стек