Бункер за ориентиране на капачките

Бункера служи за ориентиране на капачките.