Дозатор

Машината е каруселна за наливане на концентрат с възможност за дозиране от 24гр. до 120гр.с точност до 0,5%. Дозирането се извършва след бутилирането на газираната вода.