Елеватор за подкачване на капачките към бункера за ориентиране