Елеватор за подкачване на капачките към бункера за ориентиране на капачки

Елеватор за подкачване на капачките към бункер за ориентиране е автоматично устройство за поддаване на капачките в бункера за ориентиране. Автоматично поддържа капачките в бункера с определен брой за работа.