Елеватор за подкачване на капачките към бункера за ориентиране

Подкачва капачките към бункера за ориентиране.