Затварачна машина с бункер за ориентиране на капачките

Затварачната машина е каруселен тип и включва:

  • Бункер за оринетиране на капачките
  • Винтов затварач

Бункера служи за ориентиране на капачките. Затварячът за завинтване на капачките има възможност за точна настройка на силата на завиване на капачките.