Издувна машина за четири кавитета с базово изпълнение

Производителност:

  • 4000 бутилки на час от 0,5L
  • 3000 бутилки на час от 1L

1. бункер за ориентиране на епруветките
2. манипулатор за подреждане на епруветките върху транспортната лента
3. транспортна лента за епруветките
4. секция за подгряване на епруветките
5. секция за монтиране на четири гнездов инструмент /матрица/
6. изход готови бутилки
7. една четири гнездова матрица /по зададена бутилка от клиента/