Модул за затваряне на бутилки

Модул за затваряне на бутилки –  излизащите от модула за наливане пълни бутилки  посредством изходяща звезда  влизат в затварячния модул, където бутилката се затваря. Капачките се подават с помощта на бункер и улей за ориентиране и поставяне на капачки.