Модул за затваряне

  • линеен тип машина
  • 1 глава за завиване на капчката
  • за винтово- набивна капачка
  • автоматично поставяне на капачките
  • автоматично затваряне на капачките