Модул за наливане на бутилки

Модул за наливане на бутилки – тук става едновременно наливане на бутилките /2; 4; 6 или 8 бутилки в зависимост от производителността на машината/ с хранителна течност, като нивото на течността се следи автоматично посредством датчици по отделно за всяка дюза. Ако под някоя дюза няма бутилка тази дюза не работи /не слиза и не се отваря/. Пълните бутилки напускат възела и на тяхно място постъпват празни.