Модул за наливане

  • линеен тип машина
  • дозирането е обемно
  • предназначена за пълнене в разфасовки от 0.250 до 1L
  •  СИП система за автоматично миене на машината

Теоритичен капацитет:

  • пpи 4 броя дозатора за пълнене на течността – 800бут/час от 1L
  • при 6 броя дозатора за пълнене на течността – 1200бут/час от 1L
  • при 8 броя дозатора за пълнене на течността – 1800бут/час от 1L