Модул за поставяне на етикет

Модул за поставяне на етикет –  излизащите от модула за затваряне бутилки  движейки се по транспортния път достигат до етикиращият модул. Машината изчаква появата на бутилка, при наличие на бутилка етикирката поддава етикета и той се самозалепва вурху преминаващата бутилка.