Модул за поставяне на етикет

Модул за поставяне на етикет – излизащите от модула за затваряне бутилки движейки се по транспортния път достигат до етикиращият модул. Машината изчаква появата на бутилка и при наличие на бутилка етикирката поддава етикета който се залепва върху преминаващата бутилка.