Модул за пълнене на бутилки

Тук става едновременно пълненето на бутилките. В зависимост от производителността на машината тя може да е окомплектована с :2; 4; 6; 8; 12 или 18 дюзи, като нивото на течността е обемно и се следи автоматично за всяка дюза. Ако под някоя дюза няма бутилка тази дюза не работи /не слиза и не се отваря/. Пълните бутилки напускат възела и на тяхно място постъпват празни. Всички настройки по обем на дозата , скорост на пълнене се правят през контролния панел и лесно могат да се променят от оператора.