Транспортен път

По него става придвижването на бутилките през основните модули на линията . Подаването на празни бутилки може да се извършва ръчно или по друг транспортен път. Движението на пътя се осъщестява от двигател и редуктор. Скоростта на конвейра е съобразена с действието на останалите изпълнителни модули от линията за постигане на оптимална производителност.