Траспортен път

Транспортен път – по него става придвижването на бутилките през основните модули на линията. Подаването на празни бутилки може да се извършва ръчно или по друг транспортен път. Движението на пътя се осъществява от двигател. Скоростта на движение е съобразена с действието на останалите изпълнителни модули от линията за постигане на оптимална производителност.